Prep Factsheet – Vietnamese

Bảo vệ bạn khỏi bị lây nhiễm HIV/AIDS

Có nhiều cách để tự bảo vệ khỏi bị lây nhiễm HIV / AIDS. Cách phổ biến nhất là dùng bao cao su khi bạn có quan hệ tình dục, Tờ thông tin này giải thích thêm cách để bảo vệ chính mình. Nó được gọi là PrEP

Muốn biết thêm chi tiết xin bấm vào đây
Download PDF (2mb)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF (2mb)