ยุติการตีตราเกี่ยวกับ HIV

การมองว่า HIV เป็นตราบาป ปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบ และส่วนใหญ่มาจากความกลัว ร่วมกับการขาดความรู้ความเข้าใจ หรือขาดความเห็นใจ ซึ่งการตีตรานี้ ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อ HIV เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อคู่ครอง เพื่อน และครอบครัวของพวกเขา และส่งผลต่อสังคมเกย์ในวงกว้างด้วย

การตีตรายังคงเกิดขึ้นด้วยหลายเหตุผล ซึ่งบางส่วนได้แก่

  • การสันนิษฐานว่า เชื้อ HIV มักจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
  • การตัดสินคนจากความไม่รับผิดชอบส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางเพศ
  • ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่เชื้อ HIV แพร่จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

การตีตราเกี่ยวกับ HIV ในปัจจุบัน

ในขณะที่การตีตราเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อเริ่มแรกที่เกิดการระบาดของเชื้อ HIV แต่สำหรับผู้ชายที่ติดเชื้อ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อยังคงมีอยู่ มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะในแอปพลิเคชันและสื่อสังคมออนไลน์ ตามหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์หรือพาดหัวข่าว ในบาร์และผับ ที่งานปาร์ตี้อาหารมื้อค่ำ หรือในระหว่างการมีกิจกรรมทางเพศ

ผู้ชายที่ติดเชื้อบางคนกล่าวว่า การตีตราบางครั้งทำให้พวกเขารู้สึกละอายใจ อับอาย ขาดการเห็นคุณค่าของตน หรือความมั่นใจ และสามารถนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตและส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปได้ นอกจากนั้น หลาย ๆ คนอาจรู้สึกหวาดวิตก หากต้องเปิดเผยสถานะการมีเชื้อของพวกเขา เพราะมันอาจไปกระตุ้นให้คู่นอนปฏิเสธไม่ยอมรับพวกเขา จำกัดโอกาสในการจ้างงาน หรือทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในสิ่งที่พวกเขาเป็น

การตีตราสามารถส่งผลกระทบต่อการป้องกัน HIV ได้อย่างไร?

เราทราบว่า ด้วยการส่งเสริมให้เข้ารับการตรวจเป็นประจำ และการมีกิจกรรมทางเพศอย่างปลอดภัยต่อเนื่อง เราจะสามารถยุติการแพร่เชื้อ HIV ได้ อย่างไรก็ตาม การตีตราอาจส่งผลร้ายแรงต่อความพยายามเหล่านั้น ความกลัวผลกระทบแง่ลบทางสังคมจากการมีผลตรวจว่า ติดเชื้อ HIV อาจทำให้หลายคนไม่กล้าเข้ารับการตรวจและไม่ยอมรับรู้สถานะการมีเชื้อของพวกเขา

สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อ HIV ที่พบกับการตีตราเนื่องจากสถานะการมีเชื้อของพวกเขา พวกเขามีแนวโน้มที่จะขาดการตรวจสุขภาพและขาดการกินยาเป็นประจำ ซึ่งสามารถนำไปสู่การมีปริมาณเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น และจากนั้นนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อมากขึ้นต่อไป

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง?

โปรดคิดก่อนพูด คุณอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ถ้อยคำบางคำและภาษาบางประโยคอาจนำไปสู่การตีตราคนที่ใช้ชีวิตกับเชื้อ HIV คำถามต่าง ๆ เช่น “คุณสะอาดหรือไม่?” เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตีตราเกี่ยวกับ HIV เนื่องจากมีความหมายแฝงแง่ลบเกี่ยวกับ HIV ดังนั้น ก่อนที่จะพูดคุยกับชายคนไหนทางออนไลน์หรือแบบซึ่ง ๆ หน้า โปรดคิดถึงคำพูดต่าง ๆ ที่คุณเลือกใช้เสมอ

เรียนรู้เกี่ยวกับ HIV เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะเรียนรู้เรื่อง HIV โดยการเข้าใจว่า เชื้อ HIV แพร่จากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งได้อย่างไร มีวิธีการป้องกันต่าง ๆ อะไรบ้างเพื่อไม่ให้คุณติดเชื้อ HIV และมีการดำเนินการเพื่อยุติเชื้อ HIV อย่างไรบ้าง

คุณสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้โดยการติดตามจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะข่าวของเรา

การมีสติสามารถช่วยยุติเชื้อ HIV ได้

ในการลดเชื้อ HIV เราทุกคนจำเป็นต้องระมัดระวังการกระทำและคำพูดของเรา เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยุติการตีตราเกี่ยวกับ HIV ได้ด้วยการมีสติ

เรามุ่งมั่นที่จะยุติเชื้อ HIV และการตีตราเกี่ยวกับ HIV คุณจะร่วมมือกับเราหรือไม่?