ชุดเครื่องมือของคุณในการยุติเชื้อ HIV

เพื่อยุติเชื้อ HIV ให้ได้ภายในปี 2020 เป็นเรื่องจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องเริ่มเข้ารับการตรวจเป็นประจำมากขึ้น โปรดทำตามข้อกำหนดที่สำคัญในการตรวจของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เหล่านี้