พูดคุยกับที่ปรึกษา

บางครั้ง การพูดคุยกับใครสักคนนอกจากคู่นอน ครอบครัว หรือเพื่อน ๆ ก็สามารถช่วยคุณได้ การแบ่งปันไอเดียและความคิดต่าง ๆ กับใครสักคน อาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณเอง และสามารถเปิดใจให้กับทางเลือกและตัวเลือกใหม่ ๆ ในชีวิตของคุณได้

องค์กร ACON บริการให้คำปรึกษาฟรีในระยะสั้นแก่คนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV โดยให้คำปรึกษาระหว่าง 9 และ 12 ครั้งต่อปี นอกจากนั้น ยังมีบริการให้คำปรึกษาราคาถูกสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณต้องการจองเวลานัดกับที่ปรึกษา โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ ‘การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV’ ที่เว็บไซต์ขององค์กร ACON ได้ที่นี่ สมาชิกทีมงานให้คำปรึกษาจะติดต่อคุณภายในสองวันทำการ หากคุณมีความจำเป็นเร่งด่วน โปรดโทรศัพท์ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 9206 2000