การสั่งชุด Play Pack

ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสองคนหรือการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่ม เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องพกถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถช่วยปกป้องคุณและคู่นอนของคุณให้ปลอดภัย

รับชุด Play Pack ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไป เรามีชุด Play Pack ฟรี และจัดส่งให้คุณอย่างลับ ๆ ชุด Play Pack แต่ละชุดมาพร้อมกับสิ่งต่าง ๆ มากมายต่อไปนี้

  • ถุงยางอนามัย
  • สารหล่อลื่น
  • ถุงมือ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ไปรับการตรวจเชื้อและสถานที่ไปรับยา PEP
  • ข้อมูลล่าสุดด้านสุขภาพทางเพศและสวัสดิภาพ