PREP มีไว้เพื่อป้องกันเชื้อ HIV

ยาเม็ดที่จะช่วยปกป้องคุณไม่ให้ติดเชื้อ HIV

ยา PrEP เป็นการพัฒนาด้านชีวการแพทย์ที่น่าตื่นเต้นซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อความพยายามของเราในการยุติเชื้อ HIV และตั้งแต่มีการระบุอยู่ในระบบ PBS หรือโครงการสิทธิประโยชน์ด้านยา (Pharmaceutical Benefits Scheme) เมื่อเดือนเมษายน 2018 แล้ว ใคร ๆ ก็สามารถรับยาชนิดนี้ได้ทั้งสิ้น

ยา PREP คืออะไร?

PrEP ย่อมาจากคำว่า pre-exposure prophylaxis (ยาต้านไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ติดเชื้อ HIV แล้วกินยาต้านรีโทรไวรัสเพื่อช่วยให้ความคุ้มครองแก่พวกเขาและป้องกันการติดเชื้อ HIV  หากใช้ตามที่แพทย์กำหนด ยา PrEP จะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ HIV

ไม่เหมือนกับยา PEP (post-exposure prophylaxis หรือยาต้านไวรัส HIV หลังการสัมผัสเชื้อ) ซึ่งใช้กินหลังจากการสัมผัสที่สงสัยว่าอาจได้รับเชื้อ HIV มา อย่างน้อยยา PrEP ชุดแรกจะต้องกินก่อนการสัมผัสที่เสี่ยงว่าจะได้รับเชื้อ HIV

ในการกินยา PrEP นั้น คุณต้องเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และคุณควรได้รับการตรวจหาเชื้อ HIV ก่อนที่คุณจะเริ่มกินยา PrEP เสมอ คุณควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted infections – STIs) อื่น ๆ เช่น หนองในเทียม หนองใน และซิฟิลิส อีกทั้งเข้ารับการประเมินด้านสุขภาพไตของคุณด้วย ผู้สั่งจ่ายยา PrEP จะอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้คุณทราบในระหว่างการนัดหมายครั้งแรก หลังจากนั้น คุณจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุก ๆ สามเดือน

สิ่งสำคัญคือ แม้ว่ายา PrEP จะมีประสิทธิภาพในการปกป้องคุณจากการติดเชื้อ HIV แต่ก็ไม่ได้ป้องกันคุณจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (STIs) หากคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้พิจารณาใช้วิธีการป้องกันอื่น ๆ เช่นถุงยางอนามัย

ยา PREP มีไว้สำหรับใคร?

เราแนะนำยา PrEP สำหรับคนที่คิดว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV คุณอาจมีความเสี่ยง หากคุณ

 • เป็นผู้ชาย (ตรงเพศหรือข้ามเพศ) หรือผู้หญิงข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผู้ชายคนอื่นและไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเสมอไป
 • มีคู่นอนที่ชอบบุคคลเพศตรงข้ามซึ่งมีเชื้อ HIV และคุณอยากจะมีลูก
 • มีคู่นอนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV แต่ปริมาณเชื้อไวรัสยังไม่เข้าสู่สถาณะตรวจไม่เจอ หรือ Undetectable และคุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยเสมอไป
 • เป็นบุคคลที่ใช้ยาเสพติดด้วยเข็มฉีดยา

ฉันควรจะกินยา PREP ด้วยวิธีไหนดี ทุกวัน ตามความต้องการ หรือตามระยะเวลา?

เมื่อมีการแนะนำยา PrEP ออกมาครั้งแรกนั้น การกินยานี้แบบเป็นประจำทุกวันเป็นสิ่งที่แนะนำสำหรับทุกคน ตั้งแต่นั้นมา มีการวิจัยที่พบว่า ยังมีวิธีใหม่ ๆ ในการใช้ยา PrEP ซึ่งให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแบบกินทุกวันอีกด้วย

ทุกวันนี้ คุณสามารถใช้ยา PrEP แบบกินทุกวัน ตามความต้องการ หรือตามระยะเวลาก็ได้ ยาเม็ดชนิดเดียวกัน – เพียงแค่วิธีการกินที่แตกต่างกัน

ยา PrEP แบบรายวัน (DAILY PrEP)

การกินยา PrEP ทุกวันเป็นทางเลือกที่ทุกคนสามารถเลือกได้ สิ่งง่าย ๆ คือคุณกินยา 1 เม็ดทุกวันเพื่อการป้องกันที่ยั่งยืน

ยา PrEP แบบรายวัน อาจเหมาะกับผู้คนด้วยเหตุผลหลายประการ หากคุณต้องการได้รับการป้องกันจากเชื้อ HIV โดยไม่ต้องคาดการณ์ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไปเมื่อใด หรือโดยทั่วไปแล้วคุณเป็นคนที่สนุกกับชีวิตทางเพศบ่อยมาก หรือหากคุณชอบเพียงแค่กินยาตามกิจวัตร ยา PrEP แบบรายวันอาจใช้ได้สำหรับคุณ

กินเพร็พแบบรายวันอย่างปลอดภัยนั้น ขึ้นอยู่กับการระบุตัวตนของคุณ

สำหรับ ชายตรงเพศ (cis) ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน เริ่มจาก

 • กิน 2 เม็ด (สองขนาน) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ จากนั้น
 • กิน 1 เม็ด ทุก ๆ 24 ชั่วโมงหลังจากกินสองเม็ดแรกแล้ว

เมื่อต้องการหยุดใช้ยา หลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายแล้ว

 • กินเพร็พวันละ 1 เม็ด เป็นเวลาติดต่อกัน 2 วัน แต่หากในระหว่าง 2 วัน คุณมีเซกส์ คุณจะต้องเริ่มนับวันไหมและกินต่อเนื่องไปอีก จนกว่าจะคบ 2 วัน

สำหรับ กลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่ม ทรานส์เจนเดอร์ ที่มีเพสสัมพันธ์กับชาย เริ่มต้นที่

 • กิน 1 เม็ดวันละครั้งเป็นเวลา 7 วันเต็มก่อนมีเพศสัมพันธ์

หลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายแล้ว

 • กินเพร็พวันละ 1 เม็ด เป็นเวลาติดต่อกัน 28 วัน ทั้งนี้หากคุณมีเซกส์ระหว่าง 28 วัน คุณต้องเริ่มกินใหม่ไปอีก 28 วันหลักจากมีเซกส์

ยา PrEP ตามความต้องการ

ปัจจุบันนี้ การใช้ยา PrEP ตามความต้องการได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับชายตรงเพศ (cis) ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่จะสนับสนุนประสิทธิภาพของยาในกลุ่มผู้ใช้อื่น

ยา PrEP ตามความต้องการอาจเหมาะกับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อยนัก หรือเป็นผู้ที่สามารถวางแผนหรือชะลอการมีเพศสัมพันธ์ได้ (อย่างน้อย 2 ชั่วโมง) หากคุณไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยจนต้องใช้ยาแบบกินทุกวัน หรือคุณกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง ยา PrEP ตามความต้องการอาจดีสำหรับคุณก็ได้

สำหรับยา PrEP ตามความต้องการนี้ เวลาที่กำหนดให้กินยาตามขนานจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในการกินยา PrEP ตามความต้องการ ให้ใช้ตารางการกินยาแบบ 2 ต่อ 1 ต่อ 1

 • กิน 2 เม็ด (สองขนาน) ระหว่าง 2 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ จากนั้น
 • กิน 1 เม็ด 24 ชั่วโมงหลังจากกินสองเม็ดแรกแล้ว จากนั้น
 • กินอีก 1 เม็ด 24 ชั่วโมงหลังจากการกินยาก่อนหน้านี้

หากคุณยังคงจะมีเพศสัมพันธ์ต่อไป ให้กินยา 1 เม็ดทุกวันและกินต่อไปอีกสองวันนับจากวันที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

หากคุณกำลังพิจารณาใช้ยา PrEP ตามความต้องการ ให้ปรึกษาแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจช่วงเวลาของการใช้ยาเหล่านั้น

ยา PrEP ตามระยะเวลา

หากคุณไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นต้องใช้ยา PrEP ในระยะยาว การกินยา PrEP ตามระยะเวลาอาจเป็นทางเลือกที่ดี ด้วยการใช้ยา PrEP ตามระยะเวลานี้ คุณกินยา 1 เม็ดวันละครั้งในช่วงเวลาที่คุณต้องการป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV ไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือสั้นแค่ไหนก็ได้ที่เหมาะกับคุณ ซึ่งปกติแล้วขึ้นกับเวลาที่คุณคิดว่าอาจมีเพศสัมพันธ์มากครั้งเพียงใด

การกินยา PrEP ตามระยะเวลาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการระบุตัวตนของคุณ

สำหรับ ชายตรงเพศ (cis) ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน เริ่มจาก

 • กิน 2 เม็ด (สองขนาน) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ จากนั้น
 • กิน 1 เม็ดทุก ๆ 24 ชั่วโมงหลังจากกินสองเม็ดแรกแล้ว

เมื่อต้องการหยุดใช้ยา หลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายแล้ว

 • กิน 1 เม็ดวันละครั้งเป็นเวลา 2 วัน

สำหรับ กลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่ม ทรานส์เจนเดอร์ ที่มีเพสสัมพันธ์กับชาย เริ่มต้นที่

 • กิน 1 เม็ดวันละครั้งเป็นเวลา 7 วันเต็มก่อนมีเพศสัมพันธ์

เมื่อต้องการหยุดใช้ยา หลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายแล้ว

 • กินเพร็พวันละ 1 เม็ด เป็นเวลาติดต่อกัน 28 วัน ทั้งนี้หากคุณมีเซกส์ระหว่าง 28 วัน คุณต้องเริ่มกินใหม่ไปอีก 28 วันหลักจากมีเซกส์

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เพร็พ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรไปได้ที่ นิวเสาร์เวลส์ คลินิกสุขภาพทางเพศ หรือโทร 1800 451 624 หรือสอบถามไปยังแพทย์

ฉันสามารถรับยา PREP  ได้ที่ไหนและอย่างไร?

รับยา PrEP ได้โดยผ่านระบบดูแลสุขภาพของออสเตรเลีย

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียที่มีบัตรเมดิแคร์และยังไม่หมดอายุ คุณสามารถรับยา PrEP โดยผ่านระบบ PBS หรือโครงการสิทธิประโยชน์ด้านยาในราคาที่ถูกลงได้ นั่นหมายถึงแพทย์หรือแพทย์ทั่วไป (GP) ท่านใดก็ได้สามารถให้ใบสั่งยา PrEP ซึ่งคุณสามารถนำไปที่ร้านขายยาใด ๆ เพื่อการจ่ายยา (การรับยา) หรือไปที่เว็บไซต์ ‘PrEP Access Now’ เพื่อค้นหาทางเลือกอื่น ๆ ที่ราคาไม่แพงได้เช่นกัน โปรดทราบว่า คุณอาจต้องชำระค่าพบแพทย์เอง หากแพทย์ไม่มีบริการเรียกเก็บเงินแบบ Bulk billing

ซื้อยา PrEP โดยสั่งนำเข้าประเทศด้วยตนเอง

หากคุณไม่สามารถรับยา PrEP โดยใช้บัตรเมดิแคร์ได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือการสั่งซื้อยาสามัญที่มีตัวยาสำคัญตัวเดียวกันจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศที่เชื่อถือได้ แต่คุณยังคงต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ก่อนสั่งซื้อในระบบออนไลน์ มีผู้จำหน่ายมากมายที่ส่งออกยา PrEP เข้ามาในออสเตรเลียในราคาที่แตกต่างกัน ไปที่เว็บไซต์ ‘PrEP Access Now’ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถสั่งซื้อยา PrEP แต่ละครั้งสำหรับใช้ได้ทีละสองสามเดือน เพื่อประหยัดค่าขนส่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ดูเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ราคาที่ดีแล้ว มียาต่าง ๆ ที่คุณสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ ดังนั้น โปรดให้แน่ใจได้ว่า ยาที่คุณสั่งเป็นยาตัวเดียวกับรายการที่แสดงบนใบสั่งยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้คุณ

ซื้อยาเพร็พ (PREP) ผ่านโครงการสิทธิประโยชน์ด้านยา PBS มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ผู้ใดก็ตามที่มีบัตรเมดิแคร์และใบสั่งยาเพร็พ PREP ที่ระบุสิทธิของประโยชน์ด้านยา PBS จากแพทย์ของพวกเขา เพื่อนำไปรับยาเพร็พ PREP ที่ร้านยา ซึ่งเหมือนกับรับยาอื่นๆที่รับผ่านทางโครงการสิทธิประโยชน์ด้านยา PBS ราคาค่ายาสูงสุดต่อใบสั่งยาหนึ่งใบอยู่ที่ 31.60 ดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ที่ได้รับสิทธลดหย่อนของรัฐบาลจะอยู่ในราคาที่ 7.70 ดอลลาร์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา PrEP

ฉันจะหาแพทย์ที่สามารถสั่งจ่ายยา PrEP ให้ฉันได้อย่างไร?

ในปัจจุบัน แพทย์คนใดก็สามารถสั่งจ่ายยา PrEP ได้ แต่เมื่อถึงเวลาเลือกแพทย์ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องหาแพทย์ที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะปรึกษาประวัติทางเพศของคุณด้วย เพราะนี่เป็นข้อกำหนดเพื่อให้มีสิทธิและการคัดกรองสำหรับผู้ที่ต้องการกินยา PrEP อย่างต่อเนื่อง

หากคุณกำลังค้นหาแพทย์ที่สามารถสั่งจ่ายยา PrEP ให้แก่คุณได้ หรือต้องการพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับยา PrEP ก่อนที่จะพบแพทย์ คุณสามารถโทรศัพท์ไปที่สายด่วนข้อมูล NSW Sexual Health Info Link ที่หมายเลข 1800 451 624

ใคร ๆ ก็สามารถรับยา PrEP ได้ ใช่หรือไม่?

ยา PrEP มีไว้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV

สำหรับผู้ชายที่เป็นเกย์ เกณฑ์กำหนดความเสี่ยงได้แก่ คนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนที่ไม่ทราบสถานะ HIV หรือมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประจำที่มีเชื้อ HIV ซึ่งไม่ได้รับการรักษา หรือมีติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางทวารของคุณเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น โรคหนองในหรือโรคหนองในเทียม หรือหากคุณไปร่วมงานปาร์ตี้และมีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งคราว

ถ้าคุณตอบว่า ใช่ ต่อเกณฑ์กำหนดใด ๆ เหล่านี้ คุณควรพิจารณาการกินยา PrEP หรือหากคุณไม่แน่ใจ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

อาจมีบางกรณีที่ใครอาจได้รับการสั่งจ่ายยา PrEP ได้โดยไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดเหล่านี้ แต่กรณีนี้จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์

ฉันสนใจกินยา PrEP ฉันต้องทำอย่างไรบ้าง?

หากคุณคิดจะเริ่มกินยา PrEP คุณจำเป็นต้องนัดพบแพทย์หรือไปที่คลินิกสุขภาพทางเพศ ซึ่งระหว่างการนัดหมายครั้งแรก พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิการรับยา PrEP ทำการตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามกำหนดและตรวจการทำงานของไตให้คุณ

เมื่อคุณเข้ารับการตรวจที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบสั่งยาที่คุณสามารถนำไปรับยาที่ร้านขายยาได้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่ลืมว่า ยา PrEP เป็นมากกว่ายาเม็ด ซึ่งคุณจำเป็นต้องไปพบแพทย์เป็นประจำตามเวลาที่กำหนด และเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุก ๆ สามเดือน นอกจากนั้น คุณยังจำเป็นต้องไปตามนัดในหนึ่งเดือน เพื่อตรวจเชื้อ HIV ซ้ำอีกครั้ง หลังจากนั้น คุณต้องไปตามการนัดหมายทุก ๆ สามเดือน เพื่อรับใบสั่งจ่ายยาต่อไปเรื่อย ๆ

หากฉันไม่มีบัตรเมดิแคร์ จะมีผลต่อฉันอย่างไร?

หากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ คุณจะไม่มีสิทธิได้รับยา PrEP ในราคาที่ถูกลงผ่านโครงการ PBS ได้ คุณอาจต้องพิจารณาการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วยตัวคุณเอง ซึ่งสามารถมีทางเลือกในราคาที่ไม่แพง การนำเข้ายาจากต่างประเทศหลายทางเลือก จำหน่ายยาสามัญที่มีตัวยาสำคัญเช่นเดียวกับยา PrEP ต้นแบบในราคาที่ใกล้เคียงกับยา PrEP ในราคาถูกผ่านโครงการ PBS แต่คุณยังต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ในออสเตรเลีย และอาจมีค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์หรือค่าตรวจร่างกายตามที่กำหนด สำหรับการรับยา PrEP ผ่านการสั่งนำเข้าด้วยตัวเองนั้น เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ PrEP Access Now ที่ pan.org.au

จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันต้องการสั่งนำเข้ายา PrEP ด้วยตัวเอง?

หากคุณต้องการใช้ยา PrEP ในทันที คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของเรา ที่หน้าเว็บไซต์ PrEP Access Options หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือติดต่อสายด่วนข้อมูล NSW Sexual Health Info link ที่หมายเลข 1800 451 624

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยา PrEP

คุณอาจมีคำถามมากมายเกี่ยวกับยา PrEP  เอกสารข้อมูลด้านล่างในภาษาต่อไปนี้จะให้คำตอบต่อคำถามที่พบบ่อยที่สุด

หากคุณต้องการพูดคุยกับใครสักคนในภาษาของคุณเอง โปรดโทรศัพท์ไปที่บริการแปลและล่าม (Translating and Interpreting Service – TIS) ที่หมายเลข 131 450 เพื่อขอล่ามแปลภาษา จากนั้นให้ล่ามโทรศัพท์ไปที่สายด่วนข้อมูล NSW Sexual Health Infolink ที่หมายเลข 1800 451 624