ควรเข้ารับการตรวจบ่อยแค่ไหน?

เพื่อรักษาสุขภาพทางเพศให้ดีอยู่เสมอและเพื่อช่วยยุติเชื้อ HIV เราจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจบ่อยขึ้น วิธีค้นหาว่า คุณควรเข้ารับการตรวจบ่อยแค่ไหน

สถานะ HIV ของคุณคืออะไร?

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณมีคู่นอนกี่คน?

0 1 2–9 10+

กิจวัตรเพื่อสุขภาพทางเพศที่ดียังรวมถึง การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสถานะ HIV ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม