การรณรงค์ยุติเชื้อ HIV และองค์กร ACON

เปิดตัวในปี 2013 องค์กร ACON ริเริ่มการรณรงค์การยุติเชื้อ HIV (Ending HIV) ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการให้การศึกษา การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้การสนับสนุนแก่ผู้ชายที่เป็นเกย์ ไบเซ็กชวล และผู้ชายอื่น ๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน (GBMSM) เพื่อลดการแพร่เชื้อ HIV ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ลงให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 ซึ่งเป็นการปราบปรามการระบาดของเชื้อ HIV อย่างแท้จริง แม้เราจะตระหนักดีว่าเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน แต่เรายังคงเชื่อว่า สามารถบรรลุได้

อีกไม่กี่ปีก็จะถึงปี 2020 และเราหวังว่า ในปลายทศวรรษนั้น จะเป็นการสิ้นสุดของการติดเชื้อ HIV กรณีใหม่ ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะที่เราได้เห็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการรักษาและกลยุทธ์ป้องกัน แต่เรายังคงมีงานมากมายที่ต้องทำ

ปัจจุบันในรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีผู้ติดเชื้อกรณีใหม่เกิดขึ้นราว 300 คนทุกปี ซึ่ง 80 เปอร์เซ็นต์ของคนเหล่านี้ เป็นผู้ชายที่เป็นเกย์และไบเซ็กชวล แน่นอนว่า เราพบกับการระบาดที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก แต่เราก็เชื่อว่า การติดเชื้อกรณีใหม่ทุกกรณี เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ และเรายังคงหวังว่า เมื่อเราร่วมกันในฐานะชุมชน เราจะสามารถยุติการแพร่เชื้อ HIV ได้

เราสามารถยุติเชื้อ HIV ด้วยกันได้อย่างไร?

ยังไม่มีมีการค้นพบวัคซีนหรือการรักษาเชื้อ HIV ให้หายได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อ HIV ลงได้ 80 เปอร์เซ็นต์ในชุมชนของเรา โดยพยายาคุณทำในสิ่งต่อไปนี้

  • เข้ารับการตรวจเป็นประจำ
    หากคุณระบุตนว่าเป็นผู้ชายเกย์ ไบเซ็กชวล หรือผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (GBMSM) และคุณยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV เป็นประจำ สี่ครั้งต่อปี การทราบสถานะการมีเชื้อของคุณหมายความว่าคุณสามารถดูแลสุขภาพของคุณได้ไปพร้อมกับช่วยลดการแพร่เชื้อภายในชุมชนของเรา
  • รักษาแต่เนิ่น ๆ
    สำหรับบางคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาวิธีการรักษาและการดูแลโดยเร็วที่สุด เราทราบว่า การรักษาสามารถส่งผลให้มีปริมาณเชื้อไวรัสอยู่ในระดับที่ตรวจหาไม่เจอ (ระดับ UVL) ได้ ซึ่งหมายความว่า เป็นการลดผลกระทบทางสุขภาพของผู้ติดเชื้อ  HIV ในขณะที่ป้องกันการแพร่เชื้อ HIV ไปยังผู้อื่น
  • ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
    เลือกวิธีการป้องกันเชื้อ HIV ที่ได้ผลสำหรับคุณ เช่น ถุงยางอนามัย ยา PrEP การให้ปริมาณเชื้อ HIV อยู่ในระดับที่ตรวจหาไม่เจอ (ระดับ UVL) หรือใช้วิธีต่าง ๆ ร่วมกัน การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยช่วยลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลที่บางครั้งอาจเกี่ยวเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ และยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ HIV อีกด้วย

เริ่มต้นเพื่อยุติ HIV ได้ที่ใด

องค์กร ACON พร้อมสนับสนุนคุณ

องค์กร ACON ก่อตั้งเมื่อปี 1985 ในนามองค์กรโรคเอดส์แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (AIDS Council of NSW) เราเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันเชื้อ HIV การช่วยเหลือเกี่ยวกับ HIV และสุขภาพของเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และคนที่มีเพศกำกวม (LGBTI)

เป็นเวลากว่าสามทศวรรษ องค์กร ACON มุ่งมั่นที่จะดูแลชุมชนของเรา และเราจะยังคงมุ่งมั่นเสมอในการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพของคนในชุมชนของเรา

เรามุ่งมั่นจะยุติ HIV แล้วคุณล่ะ?