การรณรงค์ยุติเชื้อ HIV และองค์กร ACON

โครงการรณรงค์ยุติเชื้อ HIV (Ending HIV) ขององค์กร ACON ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2013 นั้น เน้นเรื่องการศึกษา การให้ข้อมูล และการสนับสนุนแก่ผู้ชายที่เป็นเกย์ ไบเซ็กช่วล และผู้ชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน (GBMSM) เพื่อลดการแพร่เชื้อ HIV ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้เหลือ 80% ภายในปี 2020 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขจัดเชื้อ HIV ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

ในขณะที่ตอนนี้เราก็มาถึงปี 2020 แล้ว เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายได้เท่าใดนักในฐานะชุมชนเดียวกัน แต่เราก็ก้าวหน้าไปอย่างมากในเรื่องการลดจำนวนการติดเชื้อ HIV

การตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เริ่มต้นขึ้นมา ส่วนผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อ HIV ก็ได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้คนก็มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ผลก็คือ เราได้เห็นจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ลดลง ซึ่งบอกกับเราว่า เรากำลังเดินมาถูกทางอย่างแน่นอน

หากเราก้าวเดินและทำงานร่วมกันเป็นชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป เราจะสามารถยุติการแพร่เชื้อ HIV สำหรับทุกคนได้สำเร็จ

เราสามารถยุติเชื้อ HIV ด้วยกันได้อย่างไร?

ยังไม่มีมีการค้นพบวัคซีนหรือการรักษาเชื้อ HIV ให้หายได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อ HIV ลงได้ 80 เปอร์เซ็นต์ในชุมชนของเรา โดยพยายาคุณทำในสิ่งต่อไปนี้

  • เข้ารับการตรวจเป็นประจำ
    หากคุณระบุตนว่าเป็นผู้ชายเกย์ ไบเซ็กชวล หรือผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (GBMSM) และคุณยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV เป็นประจำ สี่ครั้งต่อปี การทราบสถานะการมีเชื้อของคุณหมายความว่าคุณสามารถดูแลสุขภาพของคุณได้ไปพร้อมกับช่วยลดการแพร่เชื้อภายในชุมชนของเรา
  • รักษาแต่เนิ่น ๆ
    สำหรับบางคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาวิธีการรักษาและการดูแลโดยเร็วที่สุด เราทราบว่า การรักษาสามารถส่งผลให้มีปริมาณเชื้อไวรัสอยู่ในระดับที่ตรวจหาไม่เจอ (ระดับ UVL) ได้ ซึ่งหมายความว่า เป็นการลดผลกระทบทางสุขภาพของผู้ติดเชื้อ  HIV ในขณะที่ป้องกันการแพร่เชื้อ HIV ไปยังผู้อื่น
  • ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
    เลือกวิธีการป้องกันเชื้อ HIV ที่ได้ผลสำหรับคุณ เช่น ถุงยางอนามัย ยา PrEP การให้ปริมาณเชื้อ HIV อยู่ในระดับที่ตรวจหาไม่เจอ (ระดับ UVL) หรือใช้วิธีต่าง ๆ ร่วมกัน การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยช่วยลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลที่บางครั้งอาจเกี่ยวเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ และยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ HIV อีกด้วย

เริ่มต้นเพื่อยุติ HIV ได้ที่ใด

องค์กร ACON พร้อมสนับสนุนคุณ

องค์กร ACON ก่อตั้งเมื่อปี 1985 ในนามองค์กรโรคเอดส์แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (AIDS Council of NSW) เราเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันเชื้อ HIV การช่วยเหลือเกี่ยวกับ HIV และสุขภาพของเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ (LGBT)

เป็นเวลากว่าสามทศวรรษ องค์กร ACON มุ่งมั่นที่จะดูแลชุมชนของเรา และเราจะยังคงมุ่งมั่นเสมอในการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพของคนในชุมชนของเรา

เรามุ่งมั่นจะยุติ HIV แล้วคุณล่ะ?