เพิ่งถูกวินิจฉัยว่า ติดเชื้อ

หากคุณเพิ่งถูกวินิจฉัยเมื่อไม่นานมานี้ว่า ติดเชื้อ การตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป อาจทำให้คุณรู้สึกสับสน

เราต้องการให้คุณดำเนินการอย่างมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างสมบรูณ์ในเรื่องทางเลือกในการรักษาของคุณ การติดต่อกับเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน การพบแพทย์ที่คุณไว้วางใจ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

บริการและแหล่งข้อมูลเพื่อให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำที่จำเป็นต่อคุณ

บริการสำหรับผู้เพิ่งถูกวินิจฉัยว่า ติดเชื้อ

ที่องค์กร ACON เราใส่ใจสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ เรามีบริการด่วนพิเศษสำหรับผู้เพิ่งถูกวินิจฉัยว่า ติดเชื้อ เพื่อให้คุณเข้าถึงที่ปรึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมได้ภายในหนึ่งวันทำการ โดยคุณสามารถติดต่อกับที่ปรึกษาได้ที่นี่

การอบรม Genesis

การอบรม Genesis จัดขึ้นสำหรับผู้ชายที่เป็นเกย์ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า ติดเชื้อ HIV ภายในสองปีที่ผ่านมา การอบรมแบบนี้ จัดขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่คุณกำลังประสบหลังถูกวินิจฉัยว่า ติดเชื้อ นอกจากนั้น ยังให้โอกาสคุณพบกับผู้ชายคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณ การอบรมนี้ จัดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นความลับ และเข้าอกเข้าใจคุณ

การอบรม Genesis ให้โอกาสคุณในการ

  1. ศึกษาเรื่องการติดเชื้อ HIV และผลกระทบของการติดเชื้อต่ออายุขัยเฉลี่ยของคุณ
  2. เข้าใจการทำงานของเชื้อ HIV และระบบภูมิคุ้มกันของคุณ
  3. ทราบภาพรวมของการรักษาในปัจจุบันและอนาคต
  4. เข้าใจเรื่องการติดเชื้อ HIV และผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตด้านเพศ และความสัมพันธ์ของคุณ
  5. ให้ข้อคิดว่า คุณจะบอกใครให้ทราบเกี่ยวกับสถานะการมีเชื้อของคุณ และเมื่อใดที่คุณจะบอกพวกเขา
  6. วางแผนสำหรับอนาคต
  7. เข้าถึงบริการต่าง ๆ ในชุมชน

สำหรับรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ของการอบรมที่จะจัดขึ้นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ www.acon.org.au/genesis

แหล่งข้อมูล

iPlan Plus

iPlan Plus เป็นแหล่งข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อ HIV กระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนั้น ยังมีจุดประสงค์ในการช่วยให้ผู้คนเข้าใจและเฝ้าสังเกตปัญหาสุขภาพที่สำคัญต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งผู้ติดเชื้อ HIV อาจจำเป็นหรือเลือกที่จะศึกษา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

คำแนะนำเกี่ยวกับยาต้านรีโทรไวรัสของ ASHM

โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับยาต้านรีโทรไวรัสของ ASHM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณเชื้อไวรัสในระดับที่ตรวจหาไม่เจอ ถุงยางอนามัย การรักษาเพื่อการป้องกัน (TasP) และเป้าหมายต่าง ๆ ของการรักษา

องค์กรต่าง ๆ ที่ให้การช่วยเหลือแก่คุณได้

องค์กร ACON

ACON เป็นองค์กรชุมชนด้านสุขภาพและด้าน HIV/AIDS ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนิวเซาท์เวลส์และออสเตรเลีย สำหรับเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และคนที่มีเพศกำกวม (GLBTI)

ตั้งอยู่ที่ 414 Elizabeth Street, Surry Hills, NSW 2010

เวลาทำการ 10.00-18.00 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์
โทรศัพท์ (02) 9206 2000
แฟกซ์ (02) 9206 2069
บริการโทรฟรี 1800 063 060
บริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (02) 9283 2088
เว็บไซต์ Web: www.acon.org.au
อีเมล acon@acon.org.au

องค์กร POSITIVE LIFE NSW

องค์กร Positive Life NSW ทำงานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกของคนที่ใช้ชีวิตกับเชื้อ HIV และได้รับผลกระทบจาก เชื้อ HIV โดยมีจุดประสงค์ในการขจัดอคติ การแบ่งแยก การตีตราบาป และการเลือกปฏิบัติ

โทรศัพท์ (02) 9361 6011
บริการโทรฟรี 1800 245 677
แฟกซ์ (02) 9360 3504
เว็บไซต์ positivelife.org.au
อีเมล admin@plwha.org.au

องค์กร BOBBY GOLDSMITH FOUNDATION (BGF)

องค์กร Bobby Goldsmith Foundation (BGF) ให้คำปรึกษาทางการเงิน ซึ่งตั้งขึ้นสำหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตกับเชื้อ HIV ไม่ว่าจะเป็นผู้เกษียณอายุหรือผู้ที่กำลังทำงาน

โทรศัพท์ (02) 9283 8666
บริการโทรฟรี 1800 651 011
แฟกซ์ (02) 9283 8288 หรือแฟกซ์ฟรี 1800 651 012
เว็บไซต์ www.bgf.org.au
อีเมล bgf@bgf.org.au

องค์กร AUSTRALIAN FEDERATION OF AIDS ORGANISATIONS (AFAO)

องค์กร AFAO เป็นตัวแทนองค์กรนอกภาครัฐบาลที่เกี่ยวกับการรับมือของชุมชนในเรื่อง HIV/AIDS งานขององค์กร AFAO มีตั้งแต่ด้านการศึกษา นโยบาย การเป็นกระบอกเสียง และโครงการระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ www.afao.org.au

องค์กร AIDS TRUST OF AUSTRALIA

องค์กร AIDS Trust ให้กองทุนเพื่อช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับ HIV/AIDS ผ่านองค์กรชุมชน ซึ่งได้รับการรับรองในแต่ละรัฐและมณฑลทั่วออสเตรเลีย

เว็บไซต์ www.aidstrust.com.au

องค์กร AUSTRALASIAN SOCIETY FOR HIV, VIRAL HEPATITIS AND SEXUAL HEALTH MEDICINE (ASHM)

องค์กร ASHM เป็นองค์กรสูงสุดในภูมิภาคออสเตรเลียและเอเชียที่เป็นตัวแทนกลุ่มภาคการแพทย์และสุขภาพด้าน HIV/AIDS โรคไวรัสตับอักเสบ และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ www.ashm.org.au

องค์กร NATIONAL ASSOCIATION OF PEOPLE LIVING WITH HIV AUSTRALIA (NAPWHA)

องค์กร NAPWHA เป็นองค์กรสำคัญระดับชาติที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับ HIV/AIDS ในออสเตรเลีย ด้วยความเป็นผู้นำในด้านการเป็นกระบอกเสียง นโยบาย การศึกษา และการป้องกัน องค์กร NAPWHA มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบแง่ลบ ทั้งส่วนบุคคลและทางสังคมเกี่ยวกับ HIV/AIDS

เว็บไซต์ www.napwa.org.au

องค์กร KIRBY INSTITUTE

องค์กร Kirby Institute ซึ่งเดิมคือ ศูนย์วิจัยการแพทย์และระบาดวิทยาแห่งชาติด้าน HIV (National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะผู้นำด้านการวิจัยเกี่ยวกับ HIV

เว็บไซต์ www.kirby.unsw.edu.au