เราจะยุติการแพร่เชื้อ HIV สำหรับทุกคน

มันดูเป็นธรรมหากจะกล่าวว่า เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งในมุมมองต่อเชื้อ HIV ในทศวรรษที่ผ่านมา

ในขณะที่เรามาถึงตอนเริ่มปี 2020 เราได้เห็นภาพที่ชายจำนวนมากเข้ารับการตรวจโรค อีกทั้งเข้าถึงการรักษาเชื้อ HIV และยังมีคนที่ใช้มาตรการที่แตกต่างกันหลายอย่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ HIV มากขึ้นกว่าแต่ก่อน และเป็นผลให้เราเริ่มที่จะมองเห็นแนวโน้มการติดเชื้อ HIV ที่ลดลงทั่วทั้งรัฐ

ถึงแม้ว่างานของเรายังไม่จบ แต่เราก็ใช้โอกาสนี้ฉลองชัยชนะและขอกล่าวขอบคุณชุมชนของเราที่ไปรับการตรวจโรคอย่างสม่ำเสมอ เข้ารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และนำเราเข้าใกล้เป้าหมายเพื่อยุติการแพร่เชื้อ HIV สำหรับทุกคนมากขึ้น thank you, ขอขอบคุณ, 谢谢, gracias, merci, obrigado, ありがとう

ขอบคุณที่ไปเข้ารับการตรวจโรค

การตรวจโรคอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญ และข้อมูลที่นำมาจากการสำรวจ Sydney Gay Community Periodic Survey 2019 ระบุว่า ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ชายที่เป็นเกย์และไบเซ็กช่วลในรัฐนิวเซาท์เวลส์จำนวน 78% เข้ารับการตรวจโรค ซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งมาก

ทุกวันนี้ เรารู้ว่าการเข้ารับการตรวจสี่ครั้งต่อปี เป็นวิธีที่ดูแลสุขภาพของคุณอย่างดีเยี่ยมวิธีหนึ่ง การเข้ารับการตรวจเป็นประจำทำให้คุณรู้สถานะ และทำให้คุณแน่ใจได้ว่ามีการตรวจพบเชื้อ HIV หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถรักษาโรคได้แต่เนิ่น ๆ พร้อมหยุดการแพร่กระจายไปให้คนอื่น

To the 78% of guys who tested recently, thank you

ขอบคุณที่ไปเริ่มต้นรับการรักษา

สำหรับคนที่ใช้ชีวิตกับเชื้อ HIV จำนวน 98% ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้ซึ่งกำลังรับการรักษา เราขอขอบคุณทุกท่าน ไม่เพียงที่การเริ่มต้นรับการรักษาเชื้อ HIV จะให้ประโยชน์ทางสุขภาพที่เห็นได้ชัดแล้ว แต่เรายังรู้ว่า การบรรลุและรักษาระดับไวรัสที่ตรวจหาไม่เจอ คุณจะไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อ HIV ไปยังคู่นอนของคุณอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าฉลองอย่างแน่นอน

แม้ว่าเราจะก้าวมาไกลกับการรักษาเชื้อ HIV แต่ประสบการณ์ของการตีตราที่เกี่ยวข้องกับ HIV ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนจำนวนมาก ไม่เพียงแต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับ HIV เท่านั้น แต่ยังรวมถึง คู่ครอง เพื่อน ครอบครัว และชุมชนในวงกว้างอีกด้วย ดังนั้น สำหรับผู้ที่แบ่งปันสถานะของพวกเขา ผู้ที่ยืนหยัดต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ผู้ที่ใช้ภาษาสุภาพ และผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนของเราให้ไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว ขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้น

To the 98% of people living with HIV on treatment, thank you.

ขอบคุณที่ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย

ภายในเดือนมิถุนายน 2019 มีคนทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ได้มารับยา PrEP ผ่านระบบ PBS (โครงการสิทธิประโยชน์ด้านยา – Pharmaceutical Benefits Scheme) แล้ว 10,732 คน และยังมีคนที่ไปรับยาผ่านวิธีอื่นจำนวนมากกว่านี้อีก ยา PrEP ได้เปลี่ยนชีวิตเราอย่างแท้จริง พร้อมกับระดับไวรัสที่ตรวจหาไม่เจออีกทั้งถุงยางอนามัย เป็นการให้ทางเลือกที่มากขึ้นแก่เราต่อวิธีการป้องกันตนเองให้พวกเรา และป้องกันการแพร่เชื้อ HIV อีก

ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ขอบคุณที่ดูแลตัวคุณและชุมชนอย่างขะมักเขม้น

To the 10,732 of you in NSW who take PrEP, thank you.

ขอขอบคุณทุกท่าน เราจะยุติการแพร่เชื้อ HIV สำหรับทุกคน