คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ TALK, TEST, TEST, TRUST

ขั้นตอนที่หนึ่ง  TALK – พูดคุย

หากต้องการหยุดใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างปลอดภัยภายในความสัมพันธ์ของคุณนั้น คุณทั้งสองต้องสามารถพูดคุยกันอย่างเปิดอกและจริงใจว่า ทำไมคุณจึงอยากทำสิ่งนั้น ผลดีและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร กฎของการมีเพศสัมพันธ์ภายในความสัมพันธ์และภายนอกความสัมพันธ์ และคุณวางแผนที่จะจัดการกับปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร

ขั้นตอนที่สอง  TEST – ตรวจ

คุณทั้งสองจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV ซึ่งคุณสามารถทำด้วยกันหรือแยกกันก็ได้ หากคุณจะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย คุณทั้งสองต้องแน่ใจอย่างยิ่งว่า พวกคุณไม่ได้ติดเชื้อ HIV และจะไม่ทำให้อีกฝ่ายตกอยู่ในความเสี่ยง

หากผลตรวจของคุณทั้งสองระบุว่า ไม่ติดเชื้อ คุณควรใช้ถุงยางอนามัยต่อไปในช่วงระยะแฝงตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ขั้นตอนที่สาม  TEST – ตรวจซ้ำ

หากคุณทั้งสองต่างก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยตลอดระยะแฝง ฉะนั้นการตรวจครั้งที่สองจะยืนยันว่าคุณทั้งสองคนไม่ได้ติดเชื้อ HIV หากเป็นกรณีนี้และคุณยังคงต้องการเลิกใช้ถุงยางอนามัยด้วยกัน ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สี่  TRUST – เชื่อใจ

ยังคงซื่อสัตย์และเปิดเผยกับคู่นอนของคุณเมื่อพูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนอื่น กฎที่พวกคุณตกลงด้วยกันในขั้นตอนที่หนึ่ง และแผนที่พวกคุณตกลงกัน หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น