Precum และ HIV เป็นความเสี่ยงหรือไม่?

Precum (น้ำหล่อลื่น หรือ พรีคัม) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณถูกกระตุ้นทางเพศ ขณะที่องคชาติแข็งตัว จะมีของเหลวใสและมักมองไม่เห็นหลั่งออกมาซึ่งเรียกว่า Precum โดยคนจะไม่ค่อยสังเกตุเห็น Precum เท่าใดนัก เพราะมันจะไม่ได้หลั่งออกมาในช่วงที่ถึงจุดสุดยอด แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในเรื่องเพศ

Fireworks

แต่ Precum ทำอะไรได้บ้าง? มันมีจุดประสงค์อะไรบ้างหรือไม่? ที่สำคัญกว่านั้น มันจะปลอดภัยที่จะเล่นด้วยหรือไม่? ให้เรามาหาคำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Precum กัน

Precum ผลิตโดย ‘ต่อมคาวเปอร์’ (Cowper’s Glands) ซึ่งเป็นต่อมเล็ก ๆ สองต่อมใกล้ต่อมลูกหมาก น้ำหล่อลื่นนี้ จะถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ เพื่อแก้ความเป็นกรดของท่อปัสสาวะ Precum เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเชื้ออสุจิ ซึ่งเป็นของเหลวหนืดใสที่ให้ความมั่นใจว่า เชื้ออสุจิจะเดินทางจากต่อลูกหมากไปยังช่องคลอดได้โดยไม่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ เมื่อเชื้ออสุจิเดินทางถึงช่องคลอดอย่างปลอดภัยแล้ว เชื่ออสุจิก็จะเข้าผสมกับไข่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเป็นทารกได้

thankyou

ไม่สำคัญว่าคุณกำลังพยายามให้เกิดการตั้งครรภ์ หรือคุณจะมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปาก Precum จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่า Precum จะมีความเสี่ยงหรือไม่ต่อการติดเชื้อ HIV เมื่อผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

 

มีงานวิจัยที่ยืนยันว่า Precum เป็นตัวนำเชื้อ HIV แต่ไม่มีความแน่ชัดว่า Precum นำเชื้อ HIV ในปริมาณที่มากพอจะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือไม่ ดังนั้น จึงต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นก่อนที่เราจะได้ผลสรุป

มีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ดำเนินการในปี 2003 ซึ่งตรวจสอบประสิทธิภาพของการชะลอการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV ในประชากรเกย์และชายไบเซ็กช่วล การศึกษานี้ยืนยันว่า ผู้ชายที่ใช้ถุงยางอนามัยครึ่งทางตอนมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก แทนที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่แรก จะมีแนวโน้มของการติดเชื้อ HIV มากถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ถุงยางอนามัยตั้งแต่การเริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์ จึงยังเป็นที่ไม่ชัดเจนเลยว่า ความเสี่ยงนี้ เกิดจาก Precum หรือปัจจัยอื่น อย่างไรก็ตาม Precum มีแนวโน้มว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

นั่นหมายความว่า หากคุณจะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่นอนชั่วคราว เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ถุงยางอนามัยตั้งแต่ตอนเริ่มสอดใส่ มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ชายที่ชะลอการใช้ถุงยางอนามัยในระหว่างการร่วมเพศทางทวารหนัก มีความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่ชะลอ

gets-it

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่า หากผู้ที่อยู่ในการรักษาเชื้อ HIV ด้วยการตรวจ undetectable viral load (UVL) ปริมาณเชื้อ HIV ในระดับที่ตรวจหาไม่เจอ) ที่สามารถควบคุมได้แล้วนั้น จะไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ HIV ในฐานะที่เป็นชายเกย์ในสมัยปัจจุบัน พวกเราโชคดีที่มีกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงหลายรูปแบบให้เราใช้กำจัดเชื้อได้ (เช่น PrEP และ UVL) อย่างไรก็ตาม ถุงยางอนามัยก็ยังคงเป็นวิธีที่ที่ดีในการป้องกันเชื้อ HIV หากใช้อย่างถูกต้อง ใช้ถุงยางอนามัยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV จาก Precum

simpsons-condoms

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIV และสุขภาพทางเพศหรือไม่? องค์กร ACON ดำเนินการอบรมต่างๆ หลายการอบรม อีกทั้งยังจัดกลุ่มสำหรับชายเอเชียที่เป็นเกย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการเข้าร่วมการอบรม อีเมลโครงการชายเอเชียที่เป็นเกย์ได้ทนี่ ี่


เอกสำรอำ้ งอิง

Calzavara, Liviana; Burchell, Ann N; Remis, Robert S; Major, Carol; Corey, Paul; Myers, Ted; Millson, Margaret; Wallace, Evelyn, ‘Delayed application of condoms is a risk factor for human immunodeficiency virus infection among homosexual and bisexual men’ American journal of epidemiology,  157, 3.
Pudney JOneta MMayer KSeage G 3rdAnderson D. Pre-ejaculatory fluid as potential vector for sexual transmission of HIV-1. Lancet. 8833, 1470.