โรคไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C)

โรคไวรัสตับอักเสบซี ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ในปี 1988 โรคนี้เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบที่ตับและอาจส่งผลให้เกิดโรคตับ

โรคไวรัสตับอักเสบซีแพร่เชื้อทางการติดต่อจากเลือดไปสู่เลือด ซึ่งหมายความว่า เลือดจากคนหนึ่งต้องเข้าสู่กระแสเลือดของอีกคนหนึ่ง แม้แต่เลือดปริมาณน้อยก็สามารถมีเชื้อไวรัสเพียงพอที่จะทำให้อีกคนหนึ่งติดเชื้อได้

การแพร่เชื้อสามารถเกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมทางเพศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ไม่มีการป้องกัน กรณีที่เลือดจากผิวหนังที่ถลอกของอวัยวะเพศชายที่เป็นเป็นฝ่ายรุกเข้าสู่กระแสเลือดทางทวารของคนที่เป็นฝ่ายรับ

มีหลายกรณีที่โรคไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากการฉีดยาเสพติดอย่างไม่ปลอดภัย เช่น การใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีที่แพร่โรคนี้ได้แต่ในเปอร์เซ็นต์น้อย จากกระบวนการทางการแพทย์ที่ไม่ปลอดเชื้อ หรือขั้นตอนการสักหรือการเจาะร่างกายที่ไม่ปลอดเชื้อ การบาดเจ็บจากการถูกเข็มตำ การใช้มีดโกนหรือแปรงสีฟันร่วมกัน และการสัมผัสโดยบังเอิญกับเลือดที่ติดเชื้อ

โรคนี้มีอาการอะไรบ้าง?

หลายคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีไม่แสดงอาการใด ๆ ดังนั้น วิธีเดียวที่จะทราบได้อย่างแน่ใจคือ การเข้ารับการตรวจ ในระยะแรก ๆ ของการติดเชื้อ บางคนมีอาการ

 • คล้ายไข้หวัดหรือมีไข้
 • คลื่นไส้
 • ปวดท้อง

บางคนสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้โดยธรรมชาติ  โดยปกติภายในสองถึงหกเดือนแรก อย่างไรก็ตาม บางคนอาจพัฒนาเป็นการติดเชื้อที่เรื้อรัง (ระยะยาว)

ฉันจะเข้ารับการตรวจได้อย่างไร?

โรคไวรัสตับอักเสบซีจะตรวจวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจเลือด ที่ต่างจากโรคไวรัสตับอักเสบเอและโรคไวรัสตับอักเสบบีคือ คุณสามารถติดโรคนี้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และคุณจะไม่มีการพัฒนาภูมิคุ้มกันหากคุณติดโรคไวรัสตับอักเสบซี โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ เพื่อเตรียมการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบซี หรือไปที่คลินิกสุขภาพทางเพศที่ใกล้บ้านคุณที่สุด เพื่อเข้ารับการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบซีให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจครั้งต่อไปของคุณ

ฉันจะรับการรักษาได้อย่างไร?

หากคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง โดยปกติแพทย์ของคุณจะสั่งจ่ายยาสองชนิดรวมกัน ซึ่งยาเหล่านี้มีหน้าที่กำจัดเชื้อไวรัสจากร่างกายของคุณ ซึ่งจะเป็นการยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้ลุกลามจนเป็นโรคตับแข็ง (เกิดแผลเป็นที่ตับ) โรคมะเร็งตับ หรือตับวาย ยาเหล่านี้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีได้ 95 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็น

ฉันจะป้องกันไม่ให้ติดโรคไวรัสตับอักเสบซีได้อย่างไร?

ไม่มีวัคซีนสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบซี  อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคไวรัสตับอักเสบซี จึงเป็นความคิดที่ดีในการที่จะ

 • ใช้ถุงยางอนามัย ถุงมือ และสารหล่อลื่นสูตรน้ำหรือสูตรซิลิโคนเสมอในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้กำปั้นสอดเข้าไปทางทวารหนัก
 • เปลี่ยนถุงยางอนามัยเสมอระหว่างคู่นอน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ของเล่นทางเพศร่วมกันและสวมถุงยางอนามัยบนของเล่นทางเพศ
 • ฆ่าเชื้อบนของเล่นทางเพศให้หมดจดด้วยยาฆ่าเชื้อและล้างในน้ำต้มเดือดหลังการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
 • ล้างมือของคุณและของเล่นทางเพศในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์และระหว่างคู่นอน
 • ใช้อุปกรณ์การฉีดยาที่ใหม่เสมอและหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์การฉีดยาร่วมกัน
 • ล้างมือของคุณเสมอก่อนและหลังการฉีดยา
 • หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ และที่ตัดเล็บ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่างสักร่างกายใช้อุปกรณ์ใหม่และปลอดเชื้อสำหรับการสักผิวหนัง การเจาะร่างกาย และทำศิลปะบนร่างกายแบบอื่น ๆ ทุกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาปฏิบัติงานในสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลท้องถิ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายด่วนข้อมูล NSW Sexual Health Infolink ที่หมายเลข 1800 451 624 เว็บไซต์ www.shil.nsw.gov.au หรือไปที่คลินิกสุขภาพทางเพศใกล้บ้าน หรือพบแพทย์ของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันเป็นผู้ติดเชื้อ HIV?

ในหมู่ชายที่ติดเชื้อ HIV จะมีกรณีการเป็นโรคตับอักเสบซีมากกว่าประชาชนกลุ่มอื่น ดังนั้น จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเข้ารับการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบซีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และควรตรวจทุก ๆ หกเดือน หากคุณมีคู่นอนมากกว่า 10 คนในหกเดือนที่ผ่านมา ใช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลาย หรือมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มที่ไม่ได้ป้องกัน

ในขณะที่คนที่มีทั้งเชื้อ HIV และโรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถรับการรักษาการติดเชื้อทั้งสองชนิดนี้ได้พร้อมกัน โดยปกติแล้ว เชื้อ HIV สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บางคนจำเป็นต้องได้รับการรักษาการติดเชื้อทั้งสองชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดปัญหาตับที่เกี่ยวเนื่องกับโรคไวรัสตับอักเสบซี

ดังที่คุณอาจทราบอยู่แล้วว่า การรักษาเชื้อ HIV บางวิธีอาจมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือความเสียหายที่ตับ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญในการหารือกับแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี เพื่อให้สามารถเฝ้าสังเกตระดับเอนไซม์ในตับของคุณอย่างถี่ถ้วนได้

หากฉันกินยา PreP โรคไวรัสตับอักเสบซีจะส่งผลกระทบต่อฉันอย่างไร?

ถึงแม้ว่ายา PrEP จะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV แต่ยาชนิดนี้ไม่ได้ป้องกันคุณจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางเลือด เช่น โรคไวรัสตับอักเสบซี วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการติดโรคไวรัสตับอักเสบซี คือ ใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์ สวมถุงยางอนามัยกับของเล่นทางเพศ และอย่าใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน

ข้อเท็จจริงสั้น ๆ เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบซี

 • โรคไวรัสตับอักเสบซีแพร่เชื้อด้วยการติดต่อทางเลือดสู่เลือด
 • กรณีส่วนใหญ่ของโรคไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากการฉีดยาเสพติดอย่างไม่ปลอดภัย และบางกรณีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ไม่ได้ป้องกัน
 • หากคุณติดโรคไวรัสตับอักเสบซี คุณอาจจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คลื่นไส้ หรือปวดท้อง
 • ในขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันคุณจากโรคไวรัสตับอักเสบซี
 • หากคุณเป็นผู้ติดเชื้อ HIV โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้รับการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบซีเป็นประจำ